RES+ startuje 12.7.2021

Výzva RES+ č. 1+2/2021 startuje již 12.7.2021. Toto je startovní datum počátku přijmu žádostí a počátku programu pro podporu rozvoje OZE financovanou prostřednictvím MŽP z prodeje EUETS (emisní povolenka)

Na co můžete získat dotaci

Předmětem podpory jsou instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem nad 1 MWp:

  1. samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy (DS/PS)
  2. sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS bez společného řídicího systému. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE
  3. projekty virtuálních elektráren, které jsou tvořeny více jednotlivými FVE s více než jedním předávacím místem do DS/PS (případně elektráren v rámci lokálních distribučních soustav) se společným řídicím systémem. Instalovaný výkon virtuální elektrárny je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých FVE, které ji tvoří

Případná podpora na akumulaci elektrické energie může být poskytnuta pouze v případě, že akumulace je součástí investice do nového OZE a slouží výhradně pro jeho potřeby.

Kdo může žádat

Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny) a společenství pro obnovitelné zdroje.

Výše příspěvku

Míra podpory: nesmí přesáhnout 45–80 % ze způsobilých výdajů projektu (podle typu žadatele a regionu)

Výše podpory: nesmí překročit 50 % z celkových výdajů projektu

Celkový objem prostředků

1MLD pro výzvu č.1 a 3,5 miliardy Kč pro výzvu č.2

Alokace výzvy může být v průběhu jejího vyhlášení navýšena nebo upravena v návaznosti na disponibilitu prostředků Modernizačního fondu.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí:                            12. 7. 2021 od 12:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí:                           29. 10. 2021 do 12:00 hod.

více informací zde…

Tagy: